Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie

Historia

Na terenie miasta Gąbina biblioteki funkcjonowały już przed rokiem 1939.

Miejską Bibliotekę Publiczną w ówczesnym czasie prowadził Magistrat.

Niestety w roku 1940 wysadzono pomnik "Ku czci Obrońców Ojczyzny" i manifestacyjnie spalono liczący ponad 1000 tomów księgozbiór Publicznej Biblioteki Miejskiej.

Jak wynika z powyższego biblioteka przestała istnieć i stan ten trwał przez całą okupację niemiecką aż do roku 1946.

Ogromne zapotrzebowanie na słowo drukowane w języku polskim, po pięciu latach zawieruchy wojennej spowodowało, iż żona miejscowego lekarza, przewodnicząca Ligii Kobiet Pani Helena Czernic, w obudzonym z ciężkiego snu okupacji w Gąbinie zorganizowała bibliotekę.

Pani Helena Czernic chodząc od domu do domu zbierała cenne książki. Poprzez radiowęzeł, który był głównym źródłem informacji zwróciła się do mieszkańców Gąbina z apelem i prośbą o przekazywanie darów w postaci książek, które ocalały z wojennej pożogi, aby nimi wzbogacić zbiory biblioteki.

W ten właśnie sposób mieszkańcy zebrali 200 egzemplarzy. Były to pierwsze książki, z  których mogli korzystać czytelnicy.

Widząc zaangażowanie pani Heleny Czernic i mieszkańców Gąbina w tworzenie biblioteki ówczesne władze miejskie udostępniły w 1946 roku lokal w siedzibie Miejskiej Rady Narodowej (obecnie mieści się w tym pomieszczeniu sala ślubów Urzędu Miasta i Gminy).

Bibliotekę prowadziła społecznie pani Helena Czernic, natomiast czytelnicy pełnili dyżury i tym samym pomagali jej w pracy.Bardzo szybko rosło zainteresowanie biblioteką zarówno mieszkańców jak i ówczesnych władz.

Jak wynika z akt znajdujących się w Archiwum Państwowym w Płocku tj. Akta za lata 1812-1950/52 o sygnaturze 817 karta 109 - 110 "Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Gąbinie w dniu 21 grudnia 1946 roku uchwalono budżet na rok 1947, który przewidywał min. wydatki na utrzymanie i prowadzenie biblioteki miejskiej."

Z powyższego wynika więc, iż dla potrzeb biblioteki zaplanowano budżet na rok 1947, a zatem z dniem 1 stycznia 1947 roku Biblioteka Miejska w Gąbinie oficjalnie rozpoczęła swoją działalność, dysponując własnym budżetem.

Kierownikiem tej placówki została pani Helena Czernic .

Wg. danych z dnia 1 czerwca 1948 roku w Bibliotece Miejskiej do tego czasu zgromadzono już 327 książek.

Funkcję kierownika pani Helena Czernic pełniła do dnia 31 grudnia 1949 roku.

Z dniem 1 stycznia 1950 roku na to stanowisko zatrudniono panią Gabrielę Lelińską/ Lewandowską. Pani Gabriela od roku 1949 będąc uczennicą gimnazjum społecznie pracowała w Bibliotece Miejskiej.

Przez te wszystkie lata Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację.

W roku 1950 na potrzeby biblioteki wydzierżawiono lokal w budynku prywatnym pana Stefana Terebusa przy ulicy Stary Rynek.

Biblioteka rozwijała się w znaczący sposób, a dzięki poparciu Ministerstwa Oświaty i Społeczeństwa księgozbiór liczył wówczas 1 785 tomów, a czytelników zarejestrowanych było 285.

To właśnie w 1950 roku Ministerstwo przekazało Bibliotece 500 książek wraz z pierwszą księgą inwentarzową (będącą jednocześnie najważniejszym dokumentem bibliotecznym).

Biblioteka posiadała własny budżet, który pozwalał na jej funkcjonowanie w środowisku.

W wymienionym budynku biblioteka prowadziła swoją działalność do roku 1957.

Jak wynika z Akt  Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gąbinie, księgozbiór Biblioteki liczył wtedy 5 730 woluminów, a czytelników zarejestrowanych było 577.

W 1957 roku Biblioteka została przeniesiona do budynku z roku 1809 gdzie wcześniej mieściła się Szkoła Podstawowa, także przy ulicy Stary Rynek(obecnie mieści się tu Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej i Związek Piłsudczyków Oddział Gąbin).

W miarę powiększania się księgozbioru biblioteki lokal stawał się za ciasny dla jej potrzeb .Toteż rozpoczęto starania o pozyskanie nowej siedziby.

I tak już po raz czwarty Biblioteka zmieniła lokalizację, a w roku 1967 została przeniesiona do prywatnego budynku pana Kazimierza Paczkowskiego przy ulicy Stary Rynek ( jest to budynek mieszczący się w centrum Starówki). Tam Biblioteka prowadziła swoją działalność do roku 1970.

Po raz kolejny przeprowadzając się zajmuje lokal przy ulicy Warszawskiej  w budynku Szkoły Podstawowej. Stan księgozbioru wynosił wówczas 11 265 woluminów.

W tym lokalu Biblioteka wypełnia swoje obowiązki do roku 1980.

W latach 1980 - 1990 siedzibą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie był budynek pana Józefa Kurpiasa przy ulicy Topolowej.

Natomiast w roku 1990 Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadza się do obecnej siedziby czyli budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Stary Rynek 14 (jest to lokal mieszczący się w centrum Starówki).

Kierownikiem Biblioteki była Pani Gabriela Lewandowska, która tę funkcję pełniła do 31 grudnia 1975 roku, a księgozbiór biblioteki liczył 15 793 woluminy, natomiast czytelników było zarejestrowanych 780.

W 1975 roku zostaje przeprowadzona kolejna reforma podziału administracyjnego kraju, która obejmuje swoim zakresem także sieć bibliotek publicznych, a Miejska Biblioteka Publiczna przyjmuje nazwę :

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie, w której skład wchodzą Filie Biblioteczne :

w Dobrzykowie, Nowym Troszynie  i Topólnie, wraz z punktami bibliotecznymi, tworząc strukturę sieci bibliotek publicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Przed zmianami administracyjnymi w 1975 roku obecne Filie Biblioteczne działały jako samodzielne instytucje.

Pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej w Bibliotece Gromadzkiej w Dobrzykowie datuje się  w roku 1950.

Bibliotekę prowadziła wówczas pani Teresa Kondras, która stanowisko kierownika biblioteki pełniła do roku 1957, przekazując swoje obowiązki pani Marii Młodziejewskiej, która spełniając oczekiwania czytelników na słowo pisane zgromadziła w 1960 roku księgozbiór  liczący 3 441 woluminów.

W roku 1965 pracę w Bibliotece  rozpoczyna pani Jadwiga Sucholas, natomiast w roku 1973 na stanowisku kierownika zastępuje ją pani Zofia Petrykowska, szerząc rozwój kultury czytelniczej w lokalnym środowisku przechodzi na emeryturę w roku 1990.

Od dnia 1 września 1986 roku w pracach bibliotecznych wspiera ją także pani Sabina Małkowska rozpoczynając swoją pracę bibliotekarki. Trwa na swoim stanowisku do dnia dzisiejszego.

Podobnie jak biblioteka w Gąbinie, także Biblioteka w Dobrzykowie przez te wszystkie lata zmieniała swoje siedziby, poczynając od pracy w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Klubie Rolnika, Budynku Szkoły Zawodowej, następnie budynku prywatnym pani Sabiny Małkowskiej przy ulicy Ciechomickiej, aż do lokalizacji w budynku "Agronomówki",  w którym Filia Biblioteczna w Dobrzykowie pełni swoje zadania do dnia dzisiejszego.

Natomiast, jak wskazują zachowane dokumenty, obecna Filia Biblioteczna w Topólnie  rozpoczęła swoją działalność w 1961 roku, kiedy to pani Maria Kasprowicz (będąca nauczycielką)  w ówczesnym budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Topólnie rozpoczyna działalność Biblioteki wpisując do księgi inwentarzowej dnia 26 lutego 1961 roku 144 książki.

Pani Maria Kasprowicz Bibliotekę w Topólnie prowadzi do roku 1970, kiedy to funkcje kierownika Biblioteki przejmuje pani Aniela Jastrzębska później Borzęcka i służy z oddaniem lokalnemu społeczeństwu, profesjonalnie i z zaangażowaniem rozbudzając zamiłowania czytelnicze, odchodzi na emeryturę  31 lipca 2007 roku.

Jednak dalej cały czas wspiera pracę Biblioteki, służąc cennymi radami i opiekując się młodzieżą spędzającą czas w miejscowej świetlicy, ucząc ich jak ważna w życiu każdego człowieka jest książka.

Od 1 października 2007 Filię Biblioteczną w Topólnie prowadzi pani Edyta Symołon, która wypełniając rolę bibliotekarki, spełnia się także  jako utalentowana malarka , dzięki której odwiedzający bibliotekę czytelnicy mogą podziwiać prace małżeństwa Symołon na wystawkach organizowanych w Bibliotece, co spotyka się ze szczerymi wyrazami uznania ze strony mieszkańców.

Podobnie swoje zadania gromadzenia i udostępniania zbiorów wypełnia Biblioteka w Nowym Troszynie, obecnie Filia Biblioteczna w Borkach, która  mieści się w budynku szkoły Podstawowej w Borkach.

Rozpoczęła ona swoją działalność w roku 1967, w siedzibie Klubokawiarni w Nowym Troszynie gdzie w 1981 roku razem z mieszkańcami przeżywa powódź - tracąc połowę zbiorów. Zostaje przeniesiona w roku 1990 do budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Troszynie, skąd zostaje przeniesiona do obecnego lokalu w Borkach, gdzie odpowiada na zapotrzebowania czytelnicze mieszkańców.                              

Najpierw przez te wszystkie lata dzięki trudowi i zaangażowaniu, role kierownika do roku 2003 pełniła pani Henryka Borowska. Owoce swojej pracy przekazała kolejnym pokoleniom bibliotekarek pani Beacie Szczesiak,  Monice Rzepeckiej, aż do chwili obecnej gdzie bardzo ważną rolę bibliotekarki w lokalnym środowisku od roku 2008 pełni pani Elżbieta Różycka będąca także nauczycielką w Szkole Podstawowej w Borkach.

W roku 2010 tereny naszej Gminy, a w tym także miejscowość Borki dotknął okrutny kataklizm jakim jest powódź. Również Biblioteka ucierpiała wskutek tych strasznych okoliczności.

Jednak dzięki staraniom poczynionym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gąbinie pozyskaliśmy środki z Fundacji Wolności min. dzięki którym udało nam się wyremontować lokal Biblioteki i uzupełnić księgozbiór, oddając na powrót do użytku mieszkańcom.

Wracając jednak do głównej Biblioteki jaką od roku 1975 stała się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie należy zaznaczyć, iż  na stanowisko Dyrektora instytucji powołano panią Czesławę Żerowską.

Ażeby  pozyskać czytelników, przybliżyć książkę i Bibliotekę środowisku, Biblioteka stosowała różne formy pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.                            

Jak wiemy mieszkańcy małych miejscowości i wsi pozbawieni byli w danym czasie możliwości wyboru imprez, toteż chętnie uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Bibliotekę.

I tak, 11 września 1976 roku odbyło się w naszej instytucji pierwsze spotkanie autorskie z pisarzem Józefem StomporemUdział w nim wzięła młodzież szkolna oraz czytelnicy biblioteki. Spotkanie to odbyło się w Klubie Ruchu w Gąbinie, o czym świadczą wpisy w księdze pamiątkowej Biblioteki.

Takich spotkań przez te wszystkie lata Biblioteka zorganizowała jeszcze wiele, min.:

- z panem Henrykiem Gaworskim, red. naczelnym miesięcznika Barwy

(w marcu 1980 roku),

-  z panem Andrzejem Zaniewskim prozaikiem (również w 1980 roku),

-  z panią Ewą Nowacką- autorką książek dla młodzieży,

-  z panią Wandą Chotomską czy Joanną Papuzińską autorkami książek dla dzieci.

To tylko kilka nazwisk znanych i cenionych Polaków którzy przez te wszystkie lata odwiedzili Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i spotkali się z czytelnikami.

Odpowiednia organizacja sieci bibliotecznej na terenie miasta i gminy umożliwia korzystanie z księgozbioru zgromadzonego w bibliotekach oraz zaspokaja potrzeby czytelnicze.

Każdy poszukujący otrzymuje w Bibliotece materiały na interesujący go temat, a biblioteka poprzez stosowanie różnych form pracy kulturalno-oświatowej, popularyzując książkę stara się ułatwić czytelnikowi to zadanie.

Ponieważ dobrze dobrany księgozbiór to podstawa istnienia i funkcjonowania biblioteki, a zgromadzone zbiory wywierają wpływ na zaspokojenie potrzeb czytelniczych zarówno w mieście jak i na wsiach. Dlatego też  wśród wielu propozycji podawanych przez środki masowego przekazu, a szczególnie dziś w dobie Internetu książka nadal jest jednak atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, czy pogłębiania wiedzy oraz samokształcenia się. Toteż zainteresowanie literaturą piękną, a w ostatnich latach także literaturą popularno-naukową oraz innymi dokumentami  zgromadzonym i w bibliotece nie maleje.

To właśnie Biblioteki poprzez słowo drukowane pośredniczą między światem nauki, literatury i kultury, a czytelnikiem.                                                                                         

Dlatego też  Biblioteka realizując działalność kulturalno-oświatową organizując : spotkania autorskie , prelekcje, odczyty, pogadanki, lekcje biblioteczne, przygotowując gazetki i wystawki okolicznościowe, bierze czynny udział w życiu kulturalnym naszego miasta i gminy.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od wielu lat wraz z dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Gąbin bierze udział w kolejnych edycjach konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka "Pięknie być człowiekiem".

Biblioteka przez szereg lat w ramach obchodów  Dni Gąbina organizuje kiermasze książki, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i gości.

 

Idąc z duchem czasu pamiętamy także, iż miesiąc maj  to szczególny czas dla bibliotek i bibliotekarzy. Wtedy to bowiem obchodzimy święto książki i bibliotek . I jak wiele Bibliotek w naszym kraju, również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie organizuje rok - rocznie "Dni otwarte -  Biblioteki", kiedy to w szczególny sposób bibliotekarki starają się pokazać czytelnikowi jak ważną instytucją kultury jest biblioteka dla nas wszystkich. Natomiast wszyscy czytelnicy którzy, zalegają z oddaniem książek mogą je oddać w tym czasie bez dodatkowych konsekwencji.                                            

Dużą zasługę w przygotowaniu imprez czytelniczych, mają długoletni przyjaciele naszej Biblioteki, zwłaszcza nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli z terenu miasta i gminy Gąbin, a także Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz osoby działające w Towarzystwie Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Związku Piłsudczyków, OSP w Gąbinie czy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, liczni sponsorzy, a także wszyscy inni nasi wierni czytelnicy.

30 maja 1997 roku to data, która w kronice Biblioteki zapisała się w sposób szczególny, a mianowicie to dzień obchodów Jubileuszu 50 -lecia powstania Biblioteki.

Kolejne lata pracy i funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  niosą  za sobą wiele zmian.

29  grudnia 2005 roku to dzień w którym Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr. 253/2005 dokonuje zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie działającej dotychczas jako jednostka budżetowa i tworzy : samodzielną samorządową instytucję kultury, do zadań której należy:        

- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

- upowszechnianie wiedzy i nauki,

- rozwój kultury,

- pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz współtworzenie ich wartości.

 

Dnia 2 stycznia 2006 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie z siedzibą przy ulicy Stary Rynek 14 została wpisana do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w pozycji nr.1 Urzędu Miasta i Gminy Gąbin.                                             

Kolejna ważna data w funkcjonowaniu Biblioteki to 20 lipca 2007 roku kiedy to długoletni Dyrektor, Pani Czesława Żerowska przechodzi na emeryturę.

Od dnia 1 października 2007 roku do 30 lipca 2019 obowiązki Dyrektora  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie pełnił Pan Stanisław Guziak.

1 stycznia 2019 roku rozpoczęło się przenoszenie księgozbioru do nowego lokalu przy ul. Kościuszki 1. Biblioteka rozpoczęła oficjalnie prace w nowej siedzibie 10 czerwca 2019 roku.

Od 15 stycznia 2020 roku obowiązki dyrektora pełni dr Jarosław Domagała. 

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień dzisiejszy pracują:

 - Ewa Lewandowska, Beata Szczesiak i Joanna Kopeć-Olejniczak w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie.

 

Czytelnicy biblioteki obsługiwani są przez w pełni wykwalifikowaną kadrę pracowników, a przede wszystkim przez bibliotekę wyposażoną w sprzęt multimedialny, który pozwala nam bibliotekarkom odpowiadać na zapotrzebowanie naszych czytelników.

 

Na chwilę obecną Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami posiada w swoich zbiorach 52 881 książek przy zakupie których, bibliotekarki kierują się zapotrzebowaniem czytelników na literaturę piękną, literaturę dla dzieci i młodzieży, a szczególnie w ostatnich latach rozwiniętym zapotrzebowaniem na literaturę popularno-naukową.

Darmowy dostęp do Internetu przyciąga do naszej czytelni zarówno dzieci młodzież  jak i osoby dorosłe.

 

W czasach pełnych chaosu i zabiegania Biblioteka jest symbolem ładu wewnętrznego i spokoju.

Przewodniczy młodszym i starszym w wędrówkach po zapomnianych światach, zaginionych cywilizacjach i obcych krajach.

Dzięki bibliotece czytelnik ma możliwość przeżycia tego, czego się jeszcze nie przeżyło, doświadczenia tego, czego być może nigdy się nie doświadczy.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny